کمد رختکن، کمد فلزی، کمد پرسنلی فایل فلزی کشودار

محصولات متعدد شرکت آدران صنعت عبارتند از :

طراحی و ساخت انواع کمدهای بایگانی اداری چند خانه ۶ الی ۲۴ درب، کمد آزمایشگاهی کمد پرسنلی فلزی، کمد رختکن فلزی، فایل چند کشویی رمزدار که با رنگ استاتیک و کوره ای تولید و عرضه می گردد.